CONNECT WITH US

Venujeme sa nákupom médií, strategickým plánovaním, produkciou, hľadaním nových možností komunikácie a organizovaním podujatí. To všetko takým spôsobom, aby naše aktivity generovali našim klientom merateľné obchodné výsledky.

Stratégia

Plánujeme a realizujeme veľké aj malé ciele našich klientov

Kreativita

Tvorivosť a nové originálne nápady, ktoré spoločne zrealizujeme

Produkcia

Od myšlienky k realizácii

Médiá

Tradičné i nové média. Od analýz, plánovania, až po nákup a vyhodnotenie

Eventy

Spájame marketingové ciele so zážitkom

PR

Váš príbeh dostaneme do tých správnych médií