ZÚBKY AKO PERLIČKY

Klient: Naturprodukt / produkt Lacalut Kampaň: Zúbky ako perličky Mediamix: PR aktivity Rok: 2015 V spolupráci so stomatologickou ambulanciou a klientom realizujeme dlhodobý projekt navštevovania škôlok s cieľom osloviť najmladšiu, budúcu cieľovú skupinu a samozrejme edukovať detičky k správnym zvykom v starostlivosti o zúbky.