Fúzia dvoch silných spoločností sa postupne dostáva medzi ľudí aj v reklamnom spote, ktorého posolstvo (…Materiály, ktoré sa vás dotýkajú…) smerujeme na všetky vekové kategórie.

Chceme žiť zdravo a to už odzrkadľuje aj priestor, v ktorom žijeme.