Teleshopingovej spoločnosti sme našli jej cieľovú skupinu na kanáli Senzi.

15 minútové teleshopingové relácie sú dopĺňané o 5 minútové reklamné bloky s tým najvyšším zásahom.