Spoločnosť bola založená v roku 2008 ako prirodzený ďalší krok človeka so skúsenosťami v mediálnej oblasti

Z 12 ročného pôsobenia na strane médií sa tak preniesli na stranu klienta vo forme mediálnej agentúry. Našou prácou je spájanie informácií a využitie skúseností v prospech našich klientov. Zaoberáme sa nákupom médií, strategickým plánovaním, produkciou, hľadaním nových možností komunikácie a organizovaním podujatí. To všetko takým spôsobom, aby naše aktivity generovali našim klientom merateľné obchodné výsledky.